Logo

Op een verantwoorde manier meewerken aan een duurzame voedselketen

Duurzaamheid

People, profit, planet. Respect voor mens, dier en middelen. Het gaat erom dat we bij Belgabroed verantwoord willen meewerken aan een duurzame voedselketen

Erik Hoeven - Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling

Duurzaamheid: meer dan enkel efficiëntie

Binnen de sector van de dierlijke productie staat de braadkippenhouderij bekend als een sector die erg efficiënt omgaat met middelen. De behaalde voederconversies of de efficiëntie waarmee plantaardige grondstoffen worden omgezet in hoogwaardige dierlijke eiwitten illustreren dat.

Efficiëntie start echter ook al in de voorschakels, waar het de ambitie is van Belgabroed om opfok en vermeerdering in optimale omstandigheden te verzorgen zodat een maximaal aantal gezonde, sterke ééndagskuikens bekomen kan worden.

Duurzaamheid betekent ook 'het moeten blijven voortduren'. Vanuit dat perspectief moet het houden van braadkippen economisch interessant zijn - en blijven - voor de braadkippenhouder en elke andere schakel in de productieketen.

Duurzaamheid: ook nieuwe kansen

Duurzaamheid biedt tegelijk ook kansen. Samen met de ruimere maatschappij heeft Belgabroed veel aandacht voor dierenwelzijn en streven wij naar een duurzame vermindering van het antibioticagebruik doorheen het proces.

Meer dierenwelzijn

Belgabroed heeft een ‘Poultry Welfare Officer’ die voor alle verbonden ondernemingen en medewerkers cursussen en opleidingen voorziet. De kennis, opgestoken in deze cursussen, en permanente interactie tussen broeierijen, opfok en vermeerdering brengt de hele keten op een hoger niveau.

Samen met onze specialisten werken we aan de toekomstige duurzame voedselketen. Belgabroed heeft ook een eigen antwoord om het niveau van stress op ééndagskuikens maximaal te elimineren en om tegemoet te komen aan het ‘vroege voeding’-vraagstuk.

Het concept van ‘uitkomen in de stal’ past hier perfect in en Belgabroed zet volop in op de NestBorn-aanpak. Via NestBorn moet een pluimveehouder geen aanpassingen doorvoeren in de stal en dankzij een klimaatmonitor-set en een webapplicatie kunnen broeierij en pluimveehouder samen gecontroleerd en succesvol ‘broeden op locatie’. Het leidt tot robuustere kuikens met een betere darmgezondheid en een hogere immuniteit.

Duurzaamheid: verantwoord antibioticagebruik

Belgabroed zet ook hoog in op diergeneeskundige begeleiding, van opfok tot braadkippenbedrijf. Hoge niveaus van bioveiligheid, up-to-date vaccinatiestrategieën (tot en met ‘in ovo’), strenge procedures en permanente vorming zijn belangrijke pijlers hierin. Belgabroed werkt met een bedrijfseigen dierenarts, die nauw samenwerkt met diergeneeskundige praktijken in binnen- en buitenland. Stuk voor stuk streven zij dagdagelijks naar een verantwoord – en dus duurzaam verminderd – gebruik van antibiotica in de pluimveesector.