Logo

De pluimveeproductiekolom

Van opfokkuiken tot ééndagskuiken

De keten in kaart

De pluimveeproductiekolom begint bij de fokkerij. Op gebied van genetica zijn in de vleeskippenmarkt wereldwijd (nog) drie grote spelers actief. Deze fokbedrijven leveren ééndagskuikens voor de opfok van ouderdieren aan opfokbedrijven. Op een opfokbedrijf worden hanen en hennen gescheiden groot gebracht tot de leeftijd van zo’n 20 weken. Vervolgens gaan de ouderdieren naar vermeerderingsbedrijven waar de dieren geslachtsrijp worden en broedeieren gaan produceren.

Vermeerderaars produceren broedeieren en leveren deze broedeieren aan de broeierij. In de broeierij worden deze eieren tot 18-daagse eieren voorgebroed, of in 21 dagen uitgebroed tot ééndagskuikens. Deze 18-daagse voorbebroede eieren of ééndagskuikens worden verkocht aan vleeskippenbedrijven.

Op vleeskippenbedrijven groeien de ééndagskuikens op tot slachtrijpe vleeskippen. Slachtrijpe kuikens worden getransporteerd naar de slachterij en daar worden ze geslacht en verwerkt tot kipproducten.

Via de retail of handel komen de lekkere en veelzijdige kipproducten tot bij de consument.