Logo

AMCRA ADVIESRAAD: nood aan verdere bewustwording en inspanningen!

Op 19 juni 2019 werden in het kader van een AMCRA Adviesraad de meest recente gegevens gedeeld met betrekking tot het gebruik van antibiotica in de Belgische veehouderij. Omwille van de problematiek van antibioticaresistentie bij mens & dier, heeft de sector van de dierlijke productie in België zelf in het verleden drie doelstelling inzake een duurzame reductie geformuleerd, met 2011 als referentie jaar.

Op basis van de verkoopsgegevens van 2018, kan vastgesteld worden dat 2 van de 3 doelstellingen alvast gerealiseerd zijn.

De eerste gerealiseerde doelstelling is een vermindering met 50 % van het gebruik van antibiotica via gemedicineerde voeders tegen 2017. Na 2018 bedraagt deze daling al bijna 70% maar dit situeert zich vooral in de varkenssector.

De tweede reeds gerealiseerde doelstelling is een vermindering tegen 2020 van het gebruik van kritische antibiotica met 75% tegen 2020. Na 2018 bedraagt deze daling al 79%, maar er wordt toch een opflakkering vastgesteld van flumequine in 2018 en dit wordt gelinkt met de sector van de braadkippen.

De derde – nog te realiseren – doelstelling is een vermindering tegen 2020 van het gebruik van alle antibiotica met 50% tegen 2020. Na 2018 bedraagt de volledige daling 35%, wat inhoudt dat in 2019 en 2020 samen nog een daling van minimaal 15% dient gehaald te worden ! Dit is zeker een haalbare kaart, maar verdere inspanningen (ook van de pluimveesector) zijn hierin noodzakelijk en dringend. Doorgedreven bioveiligheidmaatregelen, dialoog met de dierenarts, stressvrije opstart van de kuiken en een goed opstartmanagement (o.a. drinkwater) zijn maar enkele elementen die hierin kunnen helpen.